vì s 1917 nước nga lại có 2 cuộc cách mạng

Question

vì s 1917 nước nga lại có 2 cuộc cách mạng

in progress 0
Ariana 1 năm 2021-11-21T07:22:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:24:29+00:00

  Nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng vì :

  Sau cuộc Cách mạng tháng Hai (cuộc cách mạng thứ nhất) tuy đã lật đổ được chế độ phong kiến Nga hoàng, nhưng nước Nga tồn tại song song hai chính quyền. Đó là Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính. Hai chính quyền đó đại diện cho lợi ích của các giai cấp đối kháng nên không thể cùng tồn tại. Trước tình hình đó, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích quyết định dùng bạo lực cách mạng lật đổ Chính phủ lâm thời, chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại, thiết lập chính quyền thống nhất toàn quốc của Xô viết. Cuộc cách mạng thứ hai diễn ra vào tháng Mười năm 1917 (lịch Nga), còn được gọi là cách mạng XHCN.

  0
  2021-11-21T07:24:34+00:00

  Do nước nga tồn tại 2 chính quyền song song với những đường nối chính trị khác nhau là xô viết đại biểu giai cấp nông dân công nhân Và Binh Lính Và Chính Phủ Lâm Thời

  →Nước nga Có Hai Cuộc Cách Mạng 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )