Vì sao bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ tế bào

Question

Vì sao bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ tế bào

in progress 0
Quinn 1 năm 2021-11-25T00:32:23+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-25T00:33:25+00:00

  vì trong nguyên phân, có 1 lần phân li nst và 1 lần nhân đôi nst nên sau NP, bộ nst vẫn được giữ nguyên, ma nguyên phân chính là hình thức sinh sản của tế bào.

  0
  2021-11-25T00:33:46+00:00

  Đáp án:

  Do sự phối hợp các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã duy trì bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ:

  +Giảm phân tạo giao tử mang bộ NST đơn bội n NST.

  +Thụ tinh giúp phục hồi bộ NST lưỡng bội 2n NST đặc trưng cho loài.

  +Nguyên phân làm tăng số lượng tế bào (2n NST) giúp cơ thể lớn lên.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )