vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm lược trung quốc

Question

vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm lược trung quốc

in progress 0
Claire 7 ngày 2021-12-02T20:21:28+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T20:23:09+00:00

  Các nước đế quốc tranh nhau xâm lược Trung Quốc, vì:

  – Trung Quốc là một nước lớn, đông dân, giàu tài nguyên, khoáng sản, có nền văn hóa rực rỡ.

  – Chế độ phong kiến ở Trung Quốc nửa sau thế kỉ XIX lâm vào tình trang suy yếu, khủng hoảng.

  0
  2021-12-02T20:23:12+00:00

  -Trung Quốc là một nước lớn, đông dân, giàu tài nguyên, khoáng sản, có nền văn hóa rực rỡ.

  – Chế độ phong kiến ở Trung Quốc nửa sau thế kỉ XIX lâm vào tình trang suy yếu, khủng hoảng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )