Vì sao các quốc gia cổ đại phương Tây hình thành muộn hơn các quốc gia cổ đại phương Đông?

Question

Vì sao các quốc gia cổ đại phương Tây hình thành muộn hơn các quốc gia cổ đại phương Đông?

in progress 0
aikhanh 1 năm 2021-09-02T09:07:11+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T09:08:47+00:00

  Vì sao các quốc gia cổ đại phương Tây hình thành muộn hơn các quốc gia cổ đại phương Đông?

  Trả lời : Vì các quốc gia cổ đại phương Tây hình thành ở bờ Bắc Địa Trung Hải , đất đai xấu , khô cằn , nên phải chờ tới khi xuất hiện công cụ lao động bằng sắt, họ mới có thể tập trung lại, khai phá vùng đất cằn cỗi này. … Đồ sắt đc phát hiện sau đồ đồng rất lâu .

  =>Các quốc gia cổ đại phương Tây hình thành muộn hơn các quốc gia cổ đại phương Đông .

  0
  2021-09-02T09:09:07+00:00

   các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành ở lưu vực các con sông lớn nên có nhiều phù sa , nghề nông làm gốc. Do vậy nên ít có giao lưu giữa các vùng 

  ⇒ các quốc gia cổ đại phương Tây hình thành muộn hơn các quốc gia cổ đại phương Đông

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )