Vì sao cách mạng tháng 10 Nga là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ( giúp mình với nếu ai học rồi thì gửi cho mình với ạ )

Question

Vì sao cách mạng tháng 10 Nga là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ( giúp mình với nếu ai học rồi thì gửi cho mình với ạ )

in progress 0
Eloise 3 tháng 2021-08-31T02:52:33+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-31T02:54:03+00:00

    vì cáchmạng tháng  10 Nga là nguyên nhân để CNXH ĐƯỢC HÌNH THÀNH.Do vô sản nắm quyền, lật đổ tư sản và phong kiến.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )