Vì sao cần phải rèn luyện tính chí công vô tư

Question

Vì sao cần phải rèn luyện tính chí công vô tư

in progress 0
Faith 1 năm 2021-08-09T16:03:42+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T16:05:23+00:00

  Vì nó là một đức tính tốt, cần thiết cho mỗi người

  0
  2021-08-09T16:05:40+00:00

  Chúng ta cần phải rèn luyện tính chí công vô tư vì:

  Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )