Vì sao chính quyền đô hộ nắm độc quyền và kiểm soát đồ sắt gắt gao?? A: Sắt là kim loại quý hiếm B: Công cụ sắt sử dụng trong sản xuất và chiến đấu có

Question

Vì sao chính quyền đô hộ nắm độc quyền và kiểm soát đồ sắt gắt gao??
A: Sắt là kim loại quý hiếm
B: Công cụ sắt sử dụng trong sản xuất và chiến đấu có hiệu quả hơn
C: Do yêu cầu của cuộc sống và cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta lúc bấy giờ
D: Câu b và c đúng
Giúp mk vs ah????????

in progress 0
Allison 1 năm 2021-10-28T21:37:42+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T21:39:09+00:00

  Vì sao chính quyền đô hộ nắm độc quyền và kiểm soát đồ sắt gắt gao??

  A: Sắt là kim loại quý hiếm

  B: Công cụ sắt sử dụng trong sản xuất và chiến đấu có hiệu quả hơn

  C: Do yêu cầu của cuộc sống và cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta lúc bấy giờ

  D: Câu b và c đúng

  0
  2021-10-28T21:39:28+00:00

  D.B và C đúng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )