Vì sao chính quyền họ nguyễn suy yếu (giúp mình với mai kiểm tra rồi)

Question

Vì sao chính quyền họ nguyễn suy yếu
(giúp mình với mai kiểm tra rồi)

in progress 0
Kennedy 1 năm 2021-10-06T14:55:06+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:56:21+00:00

  Vì sao chính quyền họ nguyễn suy yếu?

  ⇒Bởi vì vua quan ăn chơi , xa đọa, ham ăn ,.. và không lo đến người dân. Và người dân đã tự nổi dậy đấu tranh để dành lại tự do cho mình. 

  mk nghĩ vậy nhé

  0
  2021-10-06T14:56:56+00:00

  -Từ thế kỉ XVlll,chính quyền nhà nguyễn ở Đàng trong suy yếu dần

  -Việc mua quan ,bán tước,số quan lại ngày cảng tăng>Quan lại cường hào kết lại thành bè cánh áp bức,bóc lột nhân dân thậm tệ,thi nhau thói ăn chơi xa xỉ

  -Trương Phúc Loan lên nắm hết quyền hành,tự xưng Quốc Phó và khét tiếng về tham nhũng

  -Nhân dân bị cường hào ,địa chủ cướp hết ruộng đất.Nhân dân đồng bằng phải nộp sưu thuế,nhân đân miền núi phải nộp lâm thổ sản vật…

  =>Cuộc sống của nhân dân ngày càng cơ cực,mâu thuẫn giữa nhân dân và địa chủ,phong kiến ngày càng tăng lên.Nhân đân đã nhiều lần vùng lên đòi chính quyền

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )