Vì sao chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên có nhiều điểm khác nhau.

Question

Vì sao chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên có nhiều điểm khác nhau.

in progress 0
Remi 3 tháng 2021-09-10T20:34:21+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T20:35:42+00:00

  Chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên khác nhau:

  Chính sách cai trị của nhà Tống

  – Xóa bỏ hoặc miễn giảm các thứ thuế và sưu dịch nặng nề của triều đại trước.

  – Mở mang các công trình thủy lợi, khuyến khích phát triển thủ công nghiệp…

  Chính sách cai trị của nhà Nguyên

  – Thi hành chính sách phân biệt đối xử giữa các dân tộc:

  + Người Mông Cổ có quyền lợi cao nhất, hưởng mọi quyền lợi.

  + Người Hán bị cấm đoán đủ thứ…

  * Có sự khác nhau đó là vì:

  – Nhà Tống do người Trung Quốc lập, nên họ thực hiện các chính sách nhằm củng cố và phát triển đất nước, ổn định đời sống nhân dân.

  – Nhà Nguyên được lập nên bởi sự xâm lược của người Mông Cổ nên họ thực hiện các chính sách cai trị, áp bức dân tộc hà khắc đối với nhân dân Trung Quốc.

  0
  2021-09-10T20:35:59+00:00

  Vì : 
  +Nhà Tống do người Trung Quốc lập nên, thực hiện các chính sách nhằm củng cố và phát triển đất nước, ổn định đời sống nhân dân là điều tất yếu.

  +Nhà Nguyên được lập nên bởi sự xâm lược của người Mông Cổ nên họ thực hiện các chính sách cai trị, áp bức dân tộc hà khắc đối với người Hán. Vì vậy, nhân dân Trung Quốc đã nhiều lần nổi dậy khởi nghĩa, chống lại ách thống trị của nhà Nguyên.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )