_Vì sao chữ quốc ngữ ra đời vào thế kỉ 17 ở nc ta.Chữ quốc ngữ có vai trò như thế nào đối với dân tộc _ai giải hộ mik vs ạ

Question

_Vì sao chữ quốc ngữ ra đời vào thế kỉ 17 ở nc ta.Chữ quốc ngữ có vai trò như thế nào đối với dân tộc
_ai giải hộ mik vs ạ

in progress 0
Valentina 3 tháng 2021-09-24T21:56:30+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T21:57:35+00:00

  – Cho đến thế kỉ XVII, tiếng Việt đã phong phú và trong sáng. Một số giáo sĩ phương Tây học tiếng Việt . Họ dùng chữ cái La-tinh ghi âm tiếng Việt.
  – Dùng chữ cái La-tinh ghi âm tiếng Việt là công trình của nhiều giáo sĩ phương Tây hợp tác với người Việt Nam . Giáo sĩ A-lêc-xăng đơ Rôt là người có đóng góp quan trọng trong việc này. 

  * Vai trò :

  + Là văn từ 9 thức phong phú và giàu thanh điệu hơn chữ hán gồm 6 thanh …
  + Chữ quốc ngữ hoàn thiện đa dạng hơn chữ hán là niềm tự hào cho chúg ta 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )