Vì sao có sự khác nhau trong mục tiêu đấu tranh của các nước châu á phi mĩ la tinh

Question

Vì sao có sự khác nhau trong mục tiêu đấu tranh của các nước châu á phi mĩ la tinh

in progress 0
Alexandra 3 tuần 2021-11-23T20:39:33+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-23T20:40:40+00:00

    Có sự khác nhau trong mục tiêu đấu tranh bởi vì:

    – Các nước Mĩ Latinh giành được độc lập sớm nhưng nhanh chóng bị lệ thuộc vào Mĩ. Mĩ đã dưng lên các chính phủ độc tài thân Mĩ ở các nước MĨ Latinh => Nhân dân Mĩ Latinh tiếp tục đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ để giành độc lập.

    – Các nước châu Á đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của đế quốc, thực dân Âu-Mĩ sau đó là phát xít Nhật, riêng ở Đông Dương thì còn chiến đấu chống Pháp và chống Mĩ trong giai đoạn 1945 – 1975.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )