vi sao co the coi Nguyen Trai,Le Thanh Tong la nhung nha van hoa tieu bieu trong giai doan van hoc va khoa hoc thoi Hau Le

Question

vi sao co the coi Nguyen Trai,Le Thanh Tong la nhung nha van hoa tieu bieu trong giai doan van hoc va khoa hoc thoi Hau Le

in progress 0
Rose 5 tháng 2021-07-16T16:22:24+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T16:23:42+00:00

  Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi là những người có nhiều tác phẩm sáng tác bằng chữ Nôm. Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi và Hồng Đức quốc âm thi tập của Lê Thánh Tông là hai trong những tập thơ Nôm xưa nhất và có giá trị còn lưu truyền đến ngày nay.

  Vua Lê Thánh Tông sáng lập ra hội Tao Đàn

  tác phẩm Dư địa chí của Nguyễn Trãi đã xác định rõ lãnh thổ quốc gia, nêu lên những tài nguyên, sản phẩm phong phú của đất nước và một số phong tục tập quán của nhân dân ta.

  0
  2021-07-16T16:24:21+00:00

  vì : NGUYỄN TRÃI viết các tác pham = chữ NÔM 

  lê thánh tông sáng lập ra hội TAO ĐÀN 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )