vì sao cuộc kháng chiến chống mĩ cứu nước (1945-1975) thắng lợi? là học sinh sống trong thời kì hòa bình em sẽ làm gì và bảo vệ quê hương đất nước?

Question

vì sao cuộc kháng chiến chống mĩ cứu nước (1945-1975) thắng lợi?
là học sinh sống trong thời kì hòa bình em sẽ làm gì và bảo vệ quê hương đất nước?

in progress 0
Claire 3 tháng 2021-09-27T10:27:09+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T10:28:24+00:00

  câu 1:vì phát huy láng giềng anh em gắn bó từ xa xưa đảng và nhân dân ta chủ động liên kết liên minh chiến dâu tận cùng…..Câu2:Trách nhiệm vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề đang đặt ra đối với đội ngũ trí thức Việt Nam trước yêu cầu phát triển bền vững và hiện đại hóa đất nước.

  0
  2021-09-27T10:28:44+00:00

  Vì sao cuộc kháng chiến chống mĩ cứu nước (1945-1975) thắng lợi?

  – Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, là nhân tố quyết định hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

  – Nhân dân và các LLVT nhân dân ta đã phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, một lòng đi theo Đảng, đi theo Bác Hồ, chiến đấu dũng cảm ngoan cường, bền bỉ, lao động quên mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì CNXH và vì quyền sống của con người.

  – Cả nước đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, trên dưới một lòng triệu người như một, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

  – Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, tạo thành sức mạnh tổng hợp đánh Mỹ và thắng Mỹ.

  – Đoàn kết, liên minh chiến đấu với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia.

  Là học sinh sống trong thời kì hòa bình em sẽ làm gì và bảo vệ quê hương đất nước?

  – Ra sức học tập để sau này đi xây dựng đất nước

  – Nâng cao kỹ năng sống, kĩ năng mềm của bản thân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )