vì sao cuộc khởi nghĩa Hưng khê được xem là cuộc khởi nghĩa cần vương vì sao cuộc kháng chiến chống phá được nhân dân ta từ 1858-1884 thất bại trả l

Question

vì sao cuộc khởi nghĩa Hưng khê được xem là cuộc khởi nghĩa cần vương
vì sao cuộc kháng chiến chống phá được nhân dân ta từ 1858-1884 thất bại
trả lời giúm mình với

in progress 0
Reagan 2 tháng 2021-10-08T16:37:49+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T16:38:55+00:00

  – Vì nó nằm trong phong trào Cần Vương và hưởng ứng sự kêu gọi của vua Hàm Nghi và Tôn Thấy Thuyết (chiếu Cần Vương)

  – Nguyên nhân làm cho nước ta bị mất vào tay thực dân Pháp: Do đường lối, cách thức tổ chức kháng chiến của triều đình Huế mắc nhiều sai lầm, bất cập. Bối cảnh quốc tế bất lợi…

  0
  2021-10-08T16:39:42+00:00

  Vì sao cuộc khởi nghĩa Hưng khê được xem là cuộc khởi nghĩa cần vương ?

  – Quy mô, địa bàn hoạt động rộng lớn, gồm 4 tỉnh Bắc Trung Kì: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

  – Trình độ tổ chức hợp lý: gồm 15 quân thứ, mỗi quân thứ có từ 100 đến 500… người do các tướng lĩnh tài tình chỉ huy.

  – Thời gian tồn tại dài nhất của phong trào Cần Vương ( từ năm 1885 đến năm 1896)

  – Phương thức tác chiến: tiến hành chiến tranh du kích .Nghĩa quân đã tự chế tạo được súng trường.

  Vì sao cuộc kháng chiến chống phá được nhân dân ta từ 1858-1884 thất bại ?

  – Triều đình không có đường lối kháng chiến đúng đắn, tư tưởng lại thiên về chủ hoà, không đoàn kết với nhân dân. 

  – Quần chúng nhân dân chiến đấu anh dũng nhưng diễn ra lẻ tẻ, tự phát, chưa có đường lối đúng đắn và giai cấp cao lãnh đạo. 

  – Tương quan lực lượng và trình độ chiến đấu chênh lệch, đặc biệt là sự chênh lệch về trang bị vũ khí. 

  HI A Chiu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )