Vì sao đảng và nhà nước ta quan tâm đến đời sống của các dân tộc ít người

Question

Vì sao đảng và nhà nước ta quan tâm đến đời sống của các dân tộc ít người

in progress 0
Bella 2 tháng 2021-10-11T18:07:26+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T18:08:30+00:00

  Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên rõ rệt. Những thành tựu đó đạt được là nhờ có sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực, vượt khó vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có sự đóng góp xứng đáng công sức, trí tuệ của đội ngũ những người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu. Bộ mặt các vùng, miền đã có nhiều đổi mới, dù đó là vùng sâu, vùng xa hẻo lánh, miền núi biên giới còn nhiều khó khăn, hay vùng căn cứ kháng chiến trước đây

  0
  2021-10-11T18:08:44+00:00

  Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên rõ rệt. Những thành tựu đó đạt được là nhờ có sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực, vượt khó vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có sự đóng góp xứng đáng công sức, trí tuệ của đội ngũ những người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu. Bộ mặt các vùng, miền đã có nhiều đổi mới, dù đó là vùng sâu, vùng xa hẻo lánh, miền núi biên giới còn nhiều khó khăn, hay vùng căn cứ kháng chiến trước đây.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )