Vì sao đất fe-ra-lít có màu đỏ vàng

Question

Vì sao đất fe-ra-lít có màu đỏ vàng

in progress 0
Margaret 2 tháng 2021-08-12T07:29:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T07:31:21+00:00

  Vì Ở miền núi trong mùa mưa ; nước mưa thấm sâu xuống các lớp đất đá bên dưới ; đến mùa khô ; nước lại di chuyển lên mang theo oxit sắt ; nhôm tích tụ dần ở gần mặt đất làm cho đất có màu đỏ vàng ; gọi là đất feralit

  0
  2021-08-12T07:31:28+00:00

  Vì ở miền núi, trong mùa mưa, nước mưa thấm xuống các lớp đất đá bên dưới và đến mùa khô, nước lại di chuyển lên với ô-xit sắt, nhôm tích tụ dần ở mặt đất khiến đất feralit có màu đỏ vàng.

  Cho Yu xin ctlhn nếu dc ạ.

  #Yu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )