Vì sao đầu thế kỉ XVIII đầu thế kỷ XX lại diễn ra phong trào đấu tranh của công nhân? Những hình thức đấu tranh của công nhân trong thời gian này

Question

Vì sao đầu thế kỉ XVIII đầu thế kỷ XX lại diễn ra phong trào đấu tranh của công nhân? Những hình thức đấu tranh của công nhân trong thời gian này

in progress 0
Quinn 3 tháng 2021-09-11T08:47:03+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T08:48:46+00:00

  Vào cuối thế kỉ XVIII, phong trào đập phá máy móc và đốt công xưởng nổ ra mạnh mẽ ở Anh.

  – Đầu thế kỉ XIX, phong trào này lan ra các nước khác như Pháp, Bỉ, Đức. Công nhân còn đấu tranh bằng hình thức bãi công, đòi tăng lương, giảm giờ làm.

  – Trong quá trình đấu tranh, giai cấp công nhân đã thành lập các công đoàn.

  Vì Thời gian làm việc của công nhân từ 12 – 16 giờ/ngày 

  Đồng lương chết đói.

  Điều kiện làm việc rất tồi tàn.

  => Công nhân >< tư sản.

  0
  2021-09-11T08:49:02+00:00

  – Đầu thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XX diễn ra phong trào đấu tranh của công nhân là vì công nhân bị bóc lột nặng nề, đồng lương thấp.

  – Những hình thức đấu tranh của công nhân trong thời gian này là đập phá máy móc, đốt công xưởng, bãi công => Thành lập tổ chức công đoàn.

  XIN CTLHN !!!

  @minhchau2007vip

  @ara boss ris

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )