vì sao diện tích canh tác đc tăng thêm mà vẫn còn tình trạng nông dân như vong

Question

vì sao diện tích canh tác đc tăng thêm mà vẫn còn tình trạng nông dân như vong

in progress 0
Reese 3 tháng 2021-09-21T18:45:31+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T18:47:05+00:00

  Trả lời : nông dân bị địa chủ cường hào cướp mất ruộng đất, nạn đói xảy ra nhiều năm nên nông dân phải bỏ làng đi lưu vong.

  0
  2021-09-21T18:47:14+00:00

  Mặc dù diện tích canh tác được tăng thêm mà vẫn còn tình trạng lưu vong vì:

  Những người nông dân không được canh tác mà lại bị những người địa chủ;những người cường hào,có quyền lực cướp mất

  Hằng năm vì nghèo khổ nên nạn đói cứ diễn ra một cách rất thường xuyên,nhân dân đói khổ,cày cấy nhưng ko đủ trang trải

  không đủ lương thực

  `=>` Nhân dân bỏ làng,bỏ ruộng đất đi lưu vong,qua những vùng đất khác

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )