Vì sao đinh bộ lĩnh thống nhất được đất nước

Question

Vì sao đinh bộ lĩnh thống nhất được đất nước

in progress 0
Ayla 5 ngày 2021-12-04T16:30:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T16:31:48+00:00

  vì có sự ủng hộ nhiệt tình của người dân trong làng và cả nước!

  0
  2021-12-04T16:31:57+00:00

  Nhờ sự ủng hộ của nhân dân, Đinh Bộ Lĩnh liên kết với sứ quân Trần Lãm, chiêu dụ được sứ quân Phạm Bạch Hổ, tiến đánh các sứ quân khác.

  Là người có tài, lại được nhân dân nhiều địa phương giúp sức, ủng hộ, ông đánh đâu thắng đấy, được tôn là Vạn Thắng vương. Các sứ quân lần lượt bị đánh bại hoặc xin hàng. Tình trạng cát cứ chấm dứt.

  => Cuối năm 967, đất nước trở lại bình yên, thống nhất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )