vì sao dong mạch gỗ vận chuyển theo hướng đi lên còn mạch rây lại theo hướng đi xuống

Question

vì sao dong mạch gỗ vận chuyển theo hướng đi lên còn mạch rây lại theo hướng đi xuống

in progress 0
Jasmine 3 tháng 2021-09-11T18:53:29+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T18:54:37+00:00

  * Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ đến các cơ quan bộ phận của cây

  – Động lực: Lực của rễ, lực hút từ lá và lực liên kết giữa các phân tử nước, sự chênh lệch áp suất thẩm thấu

  * Mạch rây vận chuyển chất hữu cơ từ lá tổng hợp xuống các cơ quan của cây

  – Động lực: Là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa các cơ quan của cây

   

  0
  2021-09-11T18:54:39+00:00

  Vì:

  – Dòng mạch gỗ vận chuyển các chất hấp thụ được từ đất qua miền lông hút lên trên qua 3 động lực

  – Dòng mạch rây vận chuyển các chất hấp thụ qua quá trình quang hợp và hô hấp xuống qua 1 động lực

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )