Vì sao giai cấp tư sản mới hình thành đã công khai đấu tranh chống lại giai cấp phong kiến? Nêu những hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp tư sả

Question

Vì sao giai cấp tư sản mới hình thành đã công khai đấu tranh chống lại giai cấp phong
kiến? Nêu những hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp tư sản, kết quả và ý nghĩa của
nó.

in progress 0
Hadley 2 ngày 2021-12-07T13:49:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T13:50:46+00:00

  Nguyên nhân:

  – Đến thời kì trung đại, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hình

  thành…..làm này sinh giai cấp tư sản và quan hệ sản xuất tư bản nhưng bị

  chế độ phong kiến kìm hãm.

  – Giai cấp tư sản trở thành giai cấp giầu có……muốn có hệ tư tưởng riêng,

  nền văn hoá phù hợp với đời sống và lợi ích giai cấp mình

  * Những hình thức đấu tranh đầu tiên…

  – Phong trào văn hoá Phục hưng được coi là cuộc đấu tranh công khai đầu

  tiên của giai cấp tư sản….

  + Thông qua các lĩnh vực: văn học, nghệ thuật, hội hoạ…tấn công vào hệ

  tư tưởng lỗi thời phong kiến…giải phong tư tưởng tình cảm cho con

  người, đề cao tinh thần dân tộc…

  + Qua đó, đóng vai trò tích cực trong việc phát động quần chúng tham gia

  đấu tranh chống lại chế độ phong kiến…Mở đường cho sự phát triển cao

  của văn hoá nhân loại.

  – Cải cách tôn giáo, tiêu biểu là Lu-thơ và Can-vanh…..nhằm chống lại

  những hoạt động ngăn cản của giáo hội đối với giai cấp phong kiến

  + Các tư tưởng cải cách tôn giáo đã tấn công trực tiếp vào giáo hội Thiên

  chúa và chế độ phong kiến….

  + Cổ vũ và mở đường cho nền tư tưởng, văn hoá châu Âu phát triển cao

  hơn.

  0
  2021-12-07T13:50:52+00:00

  * Nguyên nhân:

  – Giai cấp tư sản mới hình thành có thế lực về kinh tế nhưng lại chưa có địa vị xã hội tương ứng, bị những rào cản của chế độ phong kiến kìm hãm sự phát triển. => Giai cấp tư sản mới hình thành đã công khai đấu tranh chống lại giai cấp phong kiến.

  * Những hình thức đấu tranh đầu tiên:

  – Phong trào văn hoá Phục hưng: là cuộc đấu tranh trên các lĩnh vực: văn học, nghệ thuật, hội hoạ,…

  + Kết quả: có những tiến bộ vượt bậc về khoa học – kĩ thuật, sự phát triển phong phú của văn học và sự nở rộ của các tài năng,…

  + Ý nghĩa: lên án nghiêm khắc giáo hội Kito, tấn công vào trật tự xã hội phong kiến, đề cao giá trị nhân bản và tự do cá nhân,… Đây là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại giai cấp pk => Cỗ vũ và mở đường cho văn hóa châu Âu phát triển hơn.

  – Phong trào cải cách tôn giáo: tiêu biểu là Lu-thơ và Can-vanh

  + Kết quả: được đông đảo nhân dân ủng hộ và lan rộng khắp châu Âu ở tk XVI. Xã hội Tây Âu phân hóa thành Tân giáo và Cựu giáo.

  + Ý nghĩa: Tấn công trực tiếp vào giáo hội Thiên chúa và chế độ phong kiến; cổ vũ và mở đường cho văn hoá châu Âu phát triển cao hơn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )