Vì sao giai cấp tư sản và vô sản sớm có mâu thuẫn.

Question

Vì sao giai cấp tư sản và vô sản sớm có mâu thuẫn.

in progress 0
Sadie 3 tháng 2021-09-05T18:36:59+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:38:12+00:00

  Giai cấp tư sản và vô sản sớm có mâu thuẫn vì:

  + Các nước thuộc địa là nơi cung cấp nguyên vật liệu, máy móc và nguồn lao động rẻ.

  + Là thị trường tiêu thụ hàng hóa rộng lớn.

  + Đầu tư vào các nước thuộc địa đem lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với việc đầu tư vào chính quốc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )