Vì sao giai cấp tư sản và vô sản sớm có mâu thuẫn.

Question

Vì sao giai cấp tư sản và vô sản sớm có mâu thuẫn.

in progress 0
Rylee 1 năm 2021-09-05T18:40:50+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:42:37+00:00

  do quyền hành đều tập trung vào tư sản còn vô sản thì không, bị áp bức quá đáng nên vô sản mới đứng lên giành lại công bằng dẫn đến sự mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản

  0
  2021-09-05T18:42:45+00:00

  + Các nước thuộc địa là nơi cung cấp nguyên vật liệu, máy móc và nguồn lao động rẻ

  + Là thị trường tiêu thụ hàng hóa rộng lớn

  + Đầu tư vào các nước thuộc địa đem lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với việc đầu tư vào chính quốc

  => Quyền hành đều tập trung vào tư sản còn vô sản thì không, bị áp bức nặng nề nên vô sản mới đứng lên giành lại công bằng dẫn đến sự mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )