vì sao hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản năm 1930 có ý nghĩa như một đại hội đảng? ai biết chính xác hãy nói nha cảm ơn ạ

Question

vì sao hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản năm 1930 có ý nghĩa như một đại hội đảng?
ai biết chính xác hãy nói nha cảm ơn ạ

in progress 0
Athena 4 tuần 2021-08-13T13:27:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:29:02+00:00

  Vì sao hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản năm 1930 có ý nghĩa như một đại hội đảng?

  A luận cương chính trị

  B tuyên ngôn độc lập đảng

  C hội nghị đã thông qua cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

  D bản yêu sách của nhân dân An Nam

   xin hay nhất 

   

  0
  2021-08-13T13:29:07+00:00

  Vì sao hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản năm 1930 có ý nghĩa như một đại hội Đảng?

  A Luận cương chính trị

  B Tuyên ngôn độc lập đảng

  C Hội nghị đã thông qua cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

  D Bản yêu sách của nhân dân An Nam

  → Cuộc họp nghị đặc biệt này được nhất trí thông qua 7 tài liệu, văn kiện, trong đó có 4 văn bản: Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng, Chương trình tóm tắt của Đảng và Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam hợp thành nội dung Cương lĩnh chính trị của Đảng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )