vì sao khi đun nóng chất lỏng thì khối lượng riêng của chvì sao khi đun nóng chất lỏng thì khối lượng riêng của chúng lại giảm

Question

vì sao khi đun nóng chất lỏng thì khối lượng riêng của chvì sao khi đun nóng chất lỏng thì khối lượng riêng của chúng lại giảm

in progress 0
Audrey 2 tháng 2021-07-21T01:12:31+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:13:37+00:00

  Đáp án:

  Ta có công thức: \(D = \dfrac{m}{V}\)

  Khi đun nóng chất lỏng, thể tích V của chất lỏng tăng lên mà khối lượng m không đổi nên khối lượng riêng D giảm.

  0
  2021-07-21T01:14:14+00:00

  vì khi đun nóng chất lỏng sẽ nở ra và tăng thể tích 

  mà D=m/V  do V càng lớn thì D càng nhỏ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )