Vì sao lại phải bảo vệ tổ quốc

Question

Vì sao lại phải bảo vệ tổ quốc

in progress 0
Autumn 5 tháng 2021-07-15T09:33:04+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:34:50+00:00

  Vì sao lại phải bảo vệ tổ quốc ?

  vì  tổ quốc ta luôn bị các thế lực thù địch âm mưu xâm chiếm nước ta, và luôn bị đè ép bởi các thế lực phong kiến khác.Vì vậy, chúng ta cần phải sẵn sàng để bảo vệ tổ quốc

  0
  2021-07-15T09:34:59+00:00

  Chúng ta phải bảo vệ tổ quốc vì:

  $+$ Từ thời Văng Lang đến nay, ông cha ta đã hi sinh rất nhiều để bảo vệ tổ quốc của chúng ta.

  $+$ Tổ quốc cũng như là quê hương ta, là nơi mà chúng ta đã sinh ra và lớn lên

  $⇒$ Vì vậy chúng ta phải bảo vệ tổ quốc, không có tổ quốc, chúng ta có thể phải chịu rất nhiều đau khổ và ở trong tình trang thiếu thốn, đói khát.

  $@Sen$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )