vì sao Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân? đánh giá công lao Lý Bí

Question

vì sao Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân? đánh giá công lao Lý Bí

in progress 0
Amara 2 tháng 2021-10-10T03:55:54+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T03:57:06+00:00

  Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân vì mong muốn đất nước mãi bền vững như hàng vạn mùa xuân. Mong muốn đất nước luôn độc lập qua hàng ngàn,hàng vạn năm.

  Đánh giá công lao:

  -Lý Bí là anh hùng đã lãnh đạo nhân dân lật đổ ách đô hộ của nhà Lương, giành lại độc lập dân tộc.

  -Lý Bí góp vai trò quan trọng để xây dựng nhà nước độc lập

  -Lý Bí đã cổ vũ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc ta.

  0
  2021-10-10T03:57:20+00:00

  câu 1

  – Muốn 1 đát nc bình yên, k bị xâm lược

  – Nhân dân đc hạnh phúc, k phải sống trong chiến tranh

  câu 2

  – ng anh hùng lãnh đạo lm nhân dân ta thoát khỏi ác đô hộ

  – ng đóng vai trò tốt

  – xây dựng ra nc vạn xuân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )