Vì sao Mã Viện lại được chọn là chỉ huy đội quân xâm lược? CÓ THỂ CHÉP MẠNG NHÉ NHƯNG NGẮN THUI

Question

Vì sao Mã Viện lại được chọn là chỉ huy đội quân xâm lược?
CÓ THỂ CHÉP MẠNG NHÉ
NHƯNG NGẮN THUI

in progress 0
Faith 3 tuần 2021-08-13T13:51:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:53:04+00:00

  Bởi vì:

   Mã Viện được xem là nhà chỉ huy quân sự tài ba, đã lập nhiều chiến thắng giúp Hán Quang Vũ Đế thống nhất đế quốc sau thời kỳ loạn Vương Mãng, chinh phục, bình định các bộ tộc xung quanh và cả dân tộc Giao Châu nên:

  Mã Viện lại được chọn là chỉ huy đội quân xâm lược

  0
  2021-08-13T13:53:16+00:00

  Mã Viện lại được chọn là chỉ huy đội quân xâm lược vì:

  +) Mã Viện là một viên tướng lão luyện, nổi tiếng gian ác, có nhiều mưu kế.

  +)Đã từng chiến đấu ở phương Nam.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )