Vì sao mỹ đứng về phe hiệp ước và tuyên chuyến với đức

Question

Vì sao mỹ đứng về phe hiệp ước và tuyên chuyến với đức

in progress 0
Jade 3 tuần 2021-11-22T23:17:27+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T23:19:01+00:00

  Đến năm 1917, Mĩ tham gia chiến tranh và đứng về phe Hiệp ước với mục đích:
  + Được chia lợi nhuận nhiều hơn sau khi chiến tranh kết thúc.
  + Ngăn chặn phong trào cách mạng thế giới đang lan rộng.

  0
  2021-11-22T23:19:13+00:00

  Vì phe hiệp ước đang chiếm ưu thế mà Mỹ là 1 nuóc mạnh, Mỹ tham gia vào chắc chắn sẽ giành thắng lợi => Mỹ được chia thuộc địa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )