Vì sao nền kinh tế vào thời Tiền Lê phát triển? Trả lời nhanh nha!

Question

Vì sao nền kinh tế vào thời Tiền Lê phát triển?
Trả lời nhanh nha!

in progress 0
Harper 2 tuần 2021-12-04T16:34:54+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T16:36:31+00:00

     Nguyên nhân khiến kinh tế thời Tiền Lê phát triển:

   Có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế:

  – Đất nước thống nhất, xã hội ổn định. Nhân dân có điều kiện hòa bình để phát triển kinh tế

  – Nhà nước có nhiều chính sách quan tâm phát triển kinh tế đất nước: cày tịch điền, đào kênh, khai hoang, thành lập các xưởng thủ công, mở rộng buôn bán,…

  – Nông nghiệp:

  + Chia ruộng đất cho nhân dân

  + Khai khẩn đất hoang

  + Chú ý đến thủy lợi

  + Khuyến khích sản xuất bằng lễ cày tịch điền

  `->` Nông nghiệp ổn định, bước đầu phát triển

  – Thủ công nghiệp:

  + Xây dựng xưởng thủ công nhà nước: đúc tiền, rèn vũ khí, may mũ áo,…

  + Phát triển nghề thủ công cổ truyền: dệt lụa, làm gốm, làm giấy,…

  – Thương nghiệp:

  + Đúc tiền để lưu thông trong nước

  + Trung tâm buôn bán và chợ làng được hình thành

  + Trao đổi hàng hóa với nhà Tống

  0
  2021-12-04T16:36:35+00:00

  Nền kinh tế thời Đinh – Tiền Lê có bước phát triển là do các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế của nhà nước như:

  – Các chính sách khuyến nông: tổ chức lễ cày “tịch điền”, khuyến khích nhân dân khai khẩn đất hoang, các công việc trị thủy, bảo vệ sức kéo,…

  – Nhà nước chú trọng phát triển thủ công nghiệp nhà nước với nhiều xưởng thủ công quy mô lớn, tập trung nhiều thợ giỏi và khuyến khích phát triển các nghề thủ công truyền thống trong nhân dân.

  – Giữ mối quan hệ hòa hảo với nhà Tống để nhân dân hai nước qua lại trao đổi hàng hóa với nhau. Cho đúc tiền đồng để lưu thông trong nước,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )