vì sao nền nông nghiệp thời lý phát triển

Question

vì sao nền nông nghiệp thời lý phát triển

in progress 0
Piper 6 ngày 2021-12-03T13:15:23+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T13:16:41+00:00

  Nền nông nghiệp thời Lý phát triển do: nhà nước ưu tiên phát triển nông nghiệp, đề ra những chính sách ưu tiên phát triển nông nghiệp như:

  – Hàng năm, các vua Lý đều về các địa phương tiến hành lễ cày “tịch điền” để khuyến khích sản xuất nông nghiệp trong nhân dân.

  – Khuyến khích khai khẩn đất hoang, tiến hành các công việc trị thủy như: đào kênh mương, khai ngòi, đắp đê phòng lụt,…

  – Ban hành lệnh cấm giết hại trâu, bò để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp,…

  0
  2021-12-03T13:16:45+00:00

  – Ruộng đất là tư liệu sản xuất quan trọng nhất. Trên danh nghĩa thuộc quyền sở hữu của nhà vua, nhưng thực tế ruộng đất được đem chia đều cho nông dân cày cấy và nộp tô thuế cho nhà vua.

  – Hàng năm, các vua Lý đều về các địa phương tiến hành lễ cày “tịch điền” để khuyến khích sản xuất nông nghiệp trong nhân dân.

  – Nhà Lý khuyến khích việc khai khẩn đất hoang. Tiến hành các công việc trị thủy như: đào kênh mương, khai ngòi, đắp đê phòng lụt,…

  – Ban hành lệnh cấm giết hại trâu, bò để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )