vì sao người vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lý

Question

vì sao người vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lý

in progress 0
Reagan 2 năm 2021-08-23T18:48:33+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T18:49:54+00:00

  Nếu chủ thể vi phạm pháp luật mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý thì xã hội sẽ bị lọan lên!

   

  Vì thế theo Điều 12, Hiến pháp thì:

  Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

  Các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống các tội phạm, các vi phạm Hiến pháp và pháp luật.

  Mọi hành động xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân đều bị xử lý theo pháp luật.

  0
  2021-08-23T18:50:19+00:00

   Vì người vi phạm pháp luật mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý thì xã hội sẽ loạn lên và không thể quản lý được.  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )