Vì sao Nguyễn tất thành ra đi tìm đường cứu nước mới ? Những hoạt động chủ yếu của nguyễn tất thành khi ra đi tìm đường cứu nước mới? Giúp mik lm câu

Question

Vì sao Nguyễn tất thành ra đi tìm đường cứu nước mới ? Những hoạt động chủ yếu của nguyễn tất thành khi ra đi tìm đường cứu nước mới?
Giúp mik lm câu này vs đang cần gấp

in progress 0
aikhanh 1 năm 2021-09-27T21:31:36+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T21:32:48+00:00

  Nguyên nhân Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước mới: 

  +Đất nước đang bị thực dân Pháp xâm lược, chà đạp; mâu thuẫn giữa dân tộc VN với Pháp ngày càng sâu sắc.-> giải phóng dân tộc là yêu cầu cấp thiết.

  +Các cuộc đấu tranh và phong trào yêu nước trước đó đều bị thất bại vì chưa có được đường lối đúng đắn -> đặt ra yêu cầu phải tìm ra con đường cứu nước mới.

  +Người sinh ra và lên trong gia đình, vùng quê giàu truyền thống chống giặc nên sớm có tinh thần yêu nước và ý chí cứu nước.

  Những hoạt động chủ yếu của Nguyễn Tất Thành khi ra đi tìm đường cứu nước mới: (Trong ảnh).

  vi-sao-nguyen-tat-thanh-ra-di-tim-duong-cuu-nuoc-moi-nhung-hoat-dong-chu-yeu-cua-nguyen-tat-than

  0
  2021-09-27T21:32:49+00:00

  Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đườn cứu nước vì:

  -Người sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước rơi vào tay thực dân Pháp

  -Nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào yêu nước chống Pháp diễn ra liên tiếp nhưng kết quả điều bị thức bại

  -Sự áp bức bóc lột tàn bào của thực dân Pháp đã thôi thúc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước 

  Những hoạt động chủ yếu của Nguyễn Tất Thành khi ra đi tìm đường cứu nước là làm bếp cho thực dân Pháp.Qua đó tìm hiểu về giúp đất nước phát triển

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )