Vì sao nguyên tử của các nguyên tố (trừ khí hiếm) có xu hướng liên kết với nhau tạo thành phân tử hay tinh thể? Nguyên tử của nguyên tố X có điện tíc

Question

Vì sao nguyên tử của các nguyên tố (trừ khí hiếm) có xu hướng liên kết với nhau tạo thành phân tử hay tinh thể?
Nguyên tử của nguyên tố X có điện tích hạt nhân là 17+. Hãy xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn.

in progress 0
Melody 1 năm 2021-08-22T22:20:22+00:00 2 Answers 44 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T22:21:26+00:00

  1) Ngoại trừ khí hiếm, cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử khác chưa đạt cơ cấu bền. Do đó, chúng có xu hướng liên kết với nhau tạo thành tinh thể hay phân tử để đạt tới cấu hình electron bền vững của khí hiếm gần nó với 8e (hoặc 2e đ/v He) ở lớp ngoài cùng.

  * Cấu hình các nguyên tử chưa đạt cơ cấu bền ở lớp ngoài cùng.

  * Khuynh hướng đạt cơ cấu bền của khí hiếm gần nhất

  2)X có điện tích hạt nhân 17+ X có Z = 17

  Cấu hình electron của X: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

  Vị trí:+X thuộc ô 17

          +X thuộc chu kỳ 3

          +X thuộc nhóm VIIA

  #Kira_Arinz

  @ara bos ris

   

  0
  2021-08-22T22:21:43+00:00

  Đáp án:

   – Ngoại trừ khí hiếm, cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử khác chưa đạt cơ cấu bền. Do đó, chúng có xu hướng liên kết với nhau tạo thành tinh thể hay phân tử để đạt tới cấu hình electron bền vững của khí hiếm gần nó với 8e (hoặc 2e đ/v He) ở lớp ngoài cùng.

  X có điện tích hạt nhân 17+ X có Z = 17

  Cấu hình electron của X: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

  Giải thích các bước giải:

  X thuộc ô 17

  X thuộc chu kỳ 3

  X thuộc nhóm VIIA

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )