Vì sao nhà Tống xâm lược Đại Việt chứng minh hành động đánh sang nước Tống

Question

Vì sao nhà Tống xâm lược Đại Việt chứng minh hành động đánh sang nước Tống

in progress 0
Parker 14 phút 2021-09-07T07:50:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:52:02+00:00

  Do sự khó khăn về tài chính trong nước và sự quấy nhiễu của các tộc người Liễu-Hạ

  #Học tốt

  0
  2021-09-07T07:52:11+00:00

  -Nhà Tống xâm lược Đại Việt với mục đích sử dụng chiến công để giải quyết những khó khăn trong nước

  -Đánh sang nước Tống của quân ta nhằm dành thế chủ động. Ngoài ra còn làm lương thực địch bị giảm đáng kể để địch phải dành thời gian chuẩn bị. Tận dụng thời gian đó, quân ta tập luyện, làm bẫy để tiếp tục thắng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )