vì sao nhà tống lăm le xâm lược nc ta thời đinh

Question

vì sao nhà tống lăm le xâm lược nc ta thời đinh

in progress 0
Gianna 9 giờ 2021-09-12T12:22:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T12:23:32+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Vì Đinh Tiên Hoàng và con trai Đinh Liễn bị ám hại, vua mới còn nhỏ, các quan lại nổi đậy.

  Suy ra nhà Tống lăm le xâm lược nước ta.

  0
  2021-09-12T12:23:52+00:00

  Vì vua và con trưởng của vua bị ám hại, vua lên ngôi thì còn quá nhỏ

   +)Lê Hoàn lên ngôi thì tạo ra sự ghen tị cho các người họ Đinh

   +)Tình hình đất nước thì ko ổn định

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )