Vì sao nói chủ nghĩa đế quốc anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân

Question

Vì sao nói chủ nghĩa đế quốc anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân

in progress 0
Kinsley 3 tuần 2021-09-08T14:15:33+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:17:29+00:00

  chủ nghĩa đế quốc anh

  – Giai cấp thống trị Anh đẩy mạnh tốc độ xâm lược để mở rộng thuộc địa, đặc biệt ở châu Á và châu Phi.

  – Đế quốc Anh tồn tại và phát triển dựa trên sự bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn và giàu có nằm rải rác khắp các châu lục.

   Lênin gọi chủ nghĩa đế quốc ở Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )