Vì sao nói dưới thời Hậu Lê, nhà vua có quyền hành tuyệt đối?

Question

Vì sao nói dưới thời Hậu Lê, nhà vua có quyền hành tuyệt đối?

in progress 0
Camila 2 tháng 2021-07-18T19:35:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T19:37:00+00:00

  .Vua có uy quyền tuyệt đối. Mọi quyền hành đều tập trung vào tay vua. Vua trực tiếp là Tổng chỉ huy quân đội. Lê Thánh Tông bãi bỏ một số chức quan cao cấp nhất như Tướng quốc, Đại tổng quản, Đại hành khiến. Giúp việc cho vua có các bộ và các viện.

  0
  2021-07-18T19:37:22+00:00

  Vua có uy quyền tuyệt đối. Mọi quyền hành đều tập trung vào tay vua. Vua trực tiếp là Tổng chỉ huy quân đội. Lê Thánh Tông bãi bỏ một số chức quan cao cấp nhất như Tướng quốc, Đại tổng quản, Đại hành khiến. Giúp việc cho vua có các bộ và các viện . Bài nay hay ghê

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )