Vì sao nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương? KHÔNG CHÉP MẠNG VÀ KHÔNG SAO CHÉP CỦA NHAU NHÉ

Question

Vì sao nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?
KHÔNG CHÉP MẠNG VÀ KHÔNG SAO CHÉP CỦA NHAU NHÉ

in progress 0
Melody 2 tháng 2021-10-13T18:27:29+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T18:28:51+00:00

  Vì :

  – Địa bàn họt động rộng lớn , cụ thể là các tỉnh : Thanh Hóa , Nghệ An , Hà Tĩnh , Quảng Bình

  – Trình độ tổ chức quy củ : Gồn 15 quân thứ , mỗi quân thứ có tầm 100 người -> 500 người  , mỗi quân thứ có tướng lĩnh anh tài , có kinh nghiệm . 

  – Cuộc khởi nghĩa Hương Khê diễn ra trong 10 năm , dài nhất trong phong trào CV

  – Phương thức chiến đấu : tiến hành cách chiến tranh du kích . Nghĩa quân đã có thể chế tạo sung trường.

  0
  2021-10-13T18:29:22+00:00

  Vì:

  – Địa bàn hoạt động rộng lớn, phân bố trên địa bàn 4 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

  – Thời gian hoạt động hơn 10 năm.

  – Lực lượng nghĩa quân được chia thành 15 quân thứ(đơn vị)(rất quy củ)

  – Nghĩa quân đã tự chế tạo súng trường theo mẫu súng của Pháp.

  – Tiến hành chiến tranh du kích nhưng hình thức phong phú, linh hoạt…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )