VÌ SAO NÓI KINH TẾ CHÂU PHI PHỤ THUỘC NƯỚC NGOÀI

Question

VÌ SAO NÓI KINH TẾ CHÂU PHI PHỤ THUỘC NƯỚC NGOÀI

in progress 0
Liliana 25 phút 2021-10-06T20:35:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T20:37:00+00:00

  -Vì châu Phi thiếu vốn trầm trọng. Thiếu lao động có chuyên môn kĩ thuật. Cơ sở vật chất cò lạc hậu. Nên phải phụ phuộc vào tư bản nước ngoài.

  0
  2021-10-06T20:37:00+00:00

  Vì 

  Phần lớn các nước phương Tây sử dụng các giới hạn trong việc trợ giúp các quốc gia châu Phi. Các hạn chế này chủ yếu được sử dụng để kiểm soát chính phủ các quốc gia Phi châu này; kết quả là các quốc gia này phải đi tìm các nguồn trợ giúp tài chính truyền thống.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )