Vì sao nói lịch sự tế nhị lớp cần thiết trong cuộc sống.

Question

Vì sao nói lịch sự tế nhị lớp cần thiết trong cuộc sống.

in progress 0
Kaylee 3 tháng 2021-09-12T18:59:20+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T19:00:43+00:00

   Chúng ta cần phải lịch sự, tế nhị vì như thế chúng ta mới có quan hệ tốt đẹp và cảm giác dễ chịu hơn. Lịch sự và tế nhị đem lại cho chúng ta cảm thấy mình cư xử có văn hóa, có đạo đức. Làm cho mối quan hệ giữa người với người trở nên tốt đẹp hơn

  0
  2021-09-12T19:00:52+00:00

  Chúng ta cần lịch sự tế nhi trong cuộc sống vì ?

  -Nó giúp cho mối quan hệ giữa người với người trở lên tốt đẹp ,xây dựng xã hội văn minh và tiến bộ .

  -Giups chúng ta và mọi người xung quanh phát triển .

  -Lịch sự tế nhị là một phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )