vì sao nói ngày 29-12-1911 là thời kỳ đỉnh cao ở trung quốc

Question

vì sao nói ngày 29-12-1911 là thời kỳ đỉnh cao ở trung quốc

in progress 0
aikhanh 4 ngày 2021-12-05T07:03:23+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T07:04:31+00:00

  Ngày 29-12-1911, Chính phủ lâm thời được thành lập ở Nam Kinh, tuyên bố thành lập Trung Hoa dân quốc, Tôn Trung Sơn được bầu làm Tổng thống lâm thời.

  → Ý nghĩa :

  – Đã làm chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời.

  – Mở đường cho Chủ Nghĩa Tư Bản phát triển.

  – Có ảnh hưởng nhất định đến các cuộc đấu tranh giải phóng của một số nước Châu Á.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )