vì sao nói thời kì gia-cô-banh là đỉnh cao của cach mạng pháp

Question

vì sao nói thời kì gia-cô-banh là đỉnh cao của cach mạng pháp

in progress 0
Alexandra 2 tuần 2021-11-27T09:33:16+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-27T09:34:52+00:00

  Vì :

  + Chính quyền dân chủ Giacôbanh thi hành nhiều biện pháp chống thu trong giặc ngoài

  +Thi hành quyền tự do dân chủ, xóa bỏ đặc quyền tàn dư PK

  +Giải quyết ruộng đất cho nông dân và tiền lương

  + Thông qua hiến pháp mới, mở rộng tự do dân chủ

  +Thi hành nhiều chính sách tiến bộ

  +Mở ra thời thắng lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi thế giới

  =>Là thời kì phát triển đỉnh cao của nên chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh

  Cho mk ctlhn nhó !

  (No copy)

  @Ngoclinh

  0
  2021-11-27T09:34:57+00:00

  + Từ khi có chuyên chính dân chủ Giacôbanh cách mạng Pháp chuyển sang giai đoạn cao nhất ” Chuyên chính dân chủ cách mạng ”

  + Chính quyền dân chủ Giacôbanh thi hành nhiều biện pháp chống thu trong giặc ngoài . thi hành quyền tự do dân chủ, xóa bỏ đặc quyền phong kiến . 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )