Vì sao ở giai đoạn Tân kiến tạo lại hình thành các loại khoáng sẳn: dầu mỏ, khí đốt, than nâu, than bùn và lại phân bố ở các bồn trầm tích, ngoài thềm

Question

Vì sao ở giai đoạn Tân kiến tạo lại hình thành các loại khoáng sẳn: dầu mỏ, khí đốt, than nâu, than bùn và lại phân bố ở các bồn trầm tích, ngoài thềm lục địa và dưới đồng châu thổ sồng Hồng, sông Cửu Long

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-09-10T11:43:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T11:44:48+00:00

   – Vì diễn ra ngắn nhưng đã nâng cao địa hình, làm cho núi non, sông ngòi trẻ lại, hình thành các cao nguyên badan, các đồng bằng phù sa trẻ, mở rộng Biển Đông và hình thành các bể dầu khí ở thềm lục địa và ở đồng bằng châu thổ.
  – Sinh vật phát triển rất phong phú và hoàn thiện.
  – Sự xuất hiện của loài người.

  ->nên ở giai đoạn Tân kiến tạo lại hình thành các loại khoáng sẳn

  0
  2021-09-10T11:45:03+00:00

  vì quá trình này đã nâng cao địa hinhg làm cho sông ngòi trẻ lại và hoạt động mạnh mẽ, đồi núi cổ được nâng cao và mở rộng

  các cao nguyên badan và các đồng bằng phù sa trẻ đc hình thành

  giới sinh vật tiến hóa

  biển đông đc mở rộng và tạo thành các bể dầu khí ở thềm lục địa và đồng bằng châu thổ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )