Vì sao phải cải tạo đất? Người ta thường dùng những biện pháp nào để cải tạo đất?

Question

Vì sao phải cải tạo đất? Người ta thường dùng những biện pháp nào để cải tạo đất?

in progress 0
Bella 4 tháng 2021-07-30T23:03:37+00:00 2 Answers 100 views 0

Answers ( )

  1
  2021-07-30T23:04:56+00:00

  – Người ta phải cải tạo đất vì một số loại đất như có đặc tính như : đất kiềm , đất chua tính axit , tính bazơ không thể để trồng cây được nên cần phải cải tạo đất và từ đó cải tạo đất rất cần thiết để khai thác tiềm năng của đất.

  * Người ta thường dùng các biện pháp cải tạo đất như:

  – Cày sâu, bừa kĩ + kết hợp bón phân hữu cơ (phân lân, phân NPK,…)

  – Làm ruộng bậc thang (giúp giữ đất và nước chống bị rửa trôi)

  – Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh 

  – Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên (giúp đất có nhiều Oxi)

  – Bón vôi (giảm bớt chất chua và kiềm trong đất)

  0
  2021-07-30T23:05:03+00:00

  – Phải cải tạo đất Vì một số loại đất như : đất kiềm , đất chua có chứa tính Axit , Bazơ không thể để trồng cây được nên cần phải cải tạo đất. Cải tạo đất để khai thác tiềm năng của đất.

  * Người ta thường dùng  Các biện pháp cải tạo đất:

  – Cày sâu, bừa kĩ; kết hợp bón phân hữu cơ

  – Làm ruộng bậc thang

  – Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh

  – Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên

  – Bón vôi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )