vì sao phải giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình

Question

vì sao phải giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình

in progress 0
Alexandra 30 phút 2021-09-12T12:39:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T12:40:47+00:00

  là nơi duy trì nòi giống ,là môi trường quan trọng hình thành nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người.

  0
  2021-09-12T12:40:51+00:00

  Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình sẽ giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống, đồng thời làm phong phú thêm bản sắc dân tộc Việt Nam.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )