vì sao phải hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa ở liên xô và các nước đông âu

Question

vì sao phải hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa ở liên xô và các nước đông âu

in progress 0
Kylie 3 tuần 2021-11-22T12:50:27+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T12:51:42+00:00

  `=>` Phải hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa ở liên xô và các nước Đông Âu vì:

  – Xã hội chủ nghĩa liên xô một phần nào đó đã tài trợ kinh tế cho các một số người dân trên các nước.

  – Quyết định đẩy luy ngăn chặn chiến tranh.

  – Bảo vệ hoành bình cho thế giới, tạo sức mạnh để các nước cải cách sự nghiệp..

  – Cách nước ấy muốn xay dựng xã hội thì cần phải có sự đoàn kết hợp tác với nhau.

  0
  2021-11-22T12:52:07+00:00

  Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất hội nghị Ianta đã thống nhất Đông Âu thuộc Liên Xô theo khuynh hướng chủ nghĩa xã hội dưới sự giúp đỡ của Liên Xô chống phát xít Đức thành lập nhà nước Cộng hòa dân chủ Đức Liên Xô luôn giúp đỡ củng cố xây dựng hệ thống CNXH trên toàn Đông Âu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )