Vì sao phải làm việc có năng suất,chất lượng và hiệu quả?

Question

Vì sao phải làm việc có năng suất,chất lượng và hiệu quả?

in progress 0
Ariana 2 tuần 2021-09-12T23:10:56+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:12:35+00:00

  Làm việc gì cũng đòi hỏi phải có năng suất, chất lượng, hiệu quả là bởi vì: ngày nay, đời sống con người ngày càng tăng cao, bên cạnh đòi hỏi vể số lượng, con người còn đòi hỏi thêm cả chất lượng. Do đó, đảm bảo chất lượng của nó ngày càng cao. Điều đó yêu cầu mỗi người cần phải có tinh thần làm việc năng suất và hiệu quả

  0
  2021-09-12T23:12:36+00:00

  Làm việc gì cũng đòi hỏi phải có năng suất, chất lượng, hiệu quả là bởi vì:  ngày nay, đời sống con người ngày càng tăng cao, bên cạnh đòi hỏi vể số lượng, con người còn đòi hỏi thêm cả chất lượng. Do đó, đảm bảo chất lượng của nó ngày càng cao. Điều đó yêu cầu mỗi người cần phải có tinh thần làm việc năng suất và hiệu quả.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )