vì sao phần lớn các nc châu phi có ngành kinh tế công nghiệp chậm phát triển (dug 100% nha)

Question

vì sao phần lớn các nc châu phi có ngành kinh tế công nghiệp chậm phát triển (dug 100% nha)

in progress 0
Audrey 2 tháng 2021-08-11T10:01:11+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:02:14+00:00

  @NOOB

  Công việc có ngành kinh tế công nghiệp chậm phát triển là : 

  + Trình độ dân trí thấp

  + Thiếu lao động

  + Cơ sở vật chất lạc hậu …

                                                * Xin hay nhất ! * 

  0
  2021-08-11T10:02:49+00:00

  Nguyên nhân: 

  – Sự bùng nổ dân số

  – Xung đột tộc ng

  – Đại dịch AIDS

  – Sự can thiệp của ng nước ngoài

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )