Vì sao quân Mông Nguyên sang xâm lược nước ta, cả ba lần chúng đều bị thua

Question

Vì sao quân Mông Nguyên sang xâm lược nước ta, cả ba lần chúng đều bị thua

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-07-19T10:02:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T10:03:48+00:00

  – Quân Mông Nguyên sang xâm lược nước ta , cả ba lần chúng đều bị thua vì : 

  + Lòng yêu nước , sẵn sàng hi sinh bảo vệ đất nước của nhân dân .

  + Khả năng lãnh đạo và các chiến thuật tuyệt vời của các vị tướng .

  + Tinh thần đoàn kết , đồng lòng của mọi người dân .

  0
  2021-07-19T10:03:57+00:00

  @thumin

  @Fan anime

  Vì :

  -Lòng yêu nước của nhân dân ta

  – Tinh thần đoàn kết, sẵn sàng hi sinh vì đất nước

  – Khả năng lãnh đạo của các vị tướng

  Xin hay nhất!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )